งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่:
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารงานทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 20 หมู่ 13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 - 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ