งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (สปป.)พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมพนักงานบริการ

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2556  18:42 น.
เปิดอ่าน : 1090 ครั้ง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 13/2556

ตำแหน่ง
นักพัฒนาสังคม (สปป.)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา ปวช. ทุกสาขา, ม.ปลาย
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม
ค่าตอบแทน 9,960 บาท

นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

นักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จ.ปราจีนบุรี
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรุงเทพฯ
ค่าตอบแทน 9,110 บาท

พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.ทุกสาขา, ปวส. ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม
ค่าตอบแทน 9,110 บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ค. 2556