งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 กันยายน 2557
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันพนักงานทุนหมุนเวียน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 25-29 พ.ย. 2557 สำนักทางหลวงที่ 7 เปิดสอบแข่งขันพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ เปิดรับสมัคร 15 - 19 กันยายน 2557 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน้้าพ่น เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 24 อัตรา รับสมัคร 15 - 19 กันยายน 2557

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (สปป.)พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมพนักงานบริการ

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2556  18:42 น.
เปิดอ่าน : 1058 ครั้ง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 13/2556

ตำแหน่ง
นักพัฒนาสังคม (สปป.)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา ปวช. ทุกสาขา, ม.ปลาย
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม
ค่าตอบแทน 9,960 บาท

นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

นักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จ.ปราจีนบุรี
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรุงเทพฯ
ค่าตอบแทน 9,110 บาท

พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.ทุกสาขา, ปวส. ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม
ค่าตอบแทน 9,110 บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ค. 2556