งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
กรมบังคับคดี เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 8 - 26 กันยายน 2557 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ 1 ถึง 19 กันยายน 2557 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 120 อัตรา สมัครออนไลน์ 1 ถึง 19 กันยายน 2557 กรมสรรพากร เปิดสอบรับสมัคร เข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 60 อัตรา รับสมัคร 1 - 19 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 – 19 กันยายน 2557 ถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
วันที่: 1 กรกฎาคม 2556  18:42 น.
เปิดอ่าน : 1026 ครั้ง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 13/2556

ตำแหน่ง
นักพัฒนาสังคม (สปป.)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา ปวช. ทุกสาขา, ม.ปลาย
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม
ค่าตอบแทน 9,960 บาท

นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

นักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จ.ปราจีนบุรี
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรุงเทพฯ
ค่าตอบแทน 9,110 บาท

พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร)
ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.ทุกสาขา, ปวส. ทุกสาขา
ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม
ค่าตอบแทน 9,110 บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ค. 2556