งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 24 ตำแหน่ง เงินเดือน 20000 - 270000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2561

วันที่:
ด้วยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน จำนวน 24 ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ