งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ รับสมัครงานระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561

วันที่:
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างฯ (มีกำหนดเวลาจ้าง)
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561