งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 7 - 11 พฤษภาคม 2561

วันที่:
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 5 (นคราชสีมา) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปารศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา เลขที่ 224 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร: 7 - 11 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ