งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี - ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
- ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร โทร 056 611025
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ