งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 7/2561 เปิดรับสมัคร 15 - 21 พฤษภาคม 2561

วันที่:
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 7/2561

1 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย บริเวณอาคารศูนย์ชุมชนโครงการ บ้านเอื้ออาทรหนองคาย 409 หมู่ 11 ถ.หนองคาย - โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โทร 0 4201 579
วันที่รับสมัคร : 15 - 21 พฤษภาคม 25612 พนักงานพิมพิ์ดีด ชั้น 2
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. - ปวส. ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 214 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร 0 4587 2109, 0 4587 2053
วันที่รับสมัคร : 15 - 21 พฤษภาคม 25613 เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11280
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ 202 หมู่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3260 0829 , 0 3251 0827
- ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย 39 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร 0 5360 2579, 0 5360 2580
- ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 130 หมู่ 12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 0 5329 6122
วันที่รับสมัคร : 15 - 21 พฤษภาคม 25614 เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา 253 หมู่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา โทร 0 7329 7017
วันที่รับสมัคร : 15 - 21 พฤษภาคม 25615 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ปลาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสวนล้านนา ร.9 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 0 5321 0872
วันที่รับสมัคร : 15 - 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ