งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

วันที่:
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, ชุดคำสั่ง SQL,JAVA, Web Application

2 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป พณิชยการ บัญชี คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

3 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/วิทยาศษสตร์กายภาพ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
- มีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร: ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 อาคารในโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ