งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ