งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักภูมิศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ