งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พ.ค.61

วันที่:
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2 นักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

3 พนักงานประจำห้องยา
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6

4 พนักงานห้องผ่าตัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.3

5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 23 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ