งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำแหน่ง
 
 
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
- ผู้ช่วยนักวิจัย  จำนวน  1  อัตรา
 
ค่าตอบแทน  15,960  บาท
 
 
วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2561
 
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 
(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ)