งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2561

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำแหน่งตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,960 บาท


วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2561

ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์