งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

วันที่:
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15960 บาท

2 ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8300 บาท

3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561