งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้าง PEA Shop และลูกจ้างพัสดุ

วันที่:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้าง PEA Shop และลูกจ้างพัสดุ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
1 ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รูปแบบกะ
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ 18 - 30 ปี
- ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ลูกจ้าง PEA Shop
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ 18 - 30 ปี
- ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี

3 ลูกจ้างพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ 18 - 30 ปี
- ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี / การเงินและการธนาคาร / การจัดการโลจีสติกส์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : อาคารสโมสร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 - 20 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ