งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop เปิดรับสมัคร 18 - 20 เมษายน 2561

วันที่:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รูปแบบกะ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย แายุ 18 - 30
- ปวช.หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ลูกจ้างบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ 18 - 30
- ปวช. ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 - 20 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ