งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop เปิดรับสมัคร 18 - 20 เมษายน 2561

วันที่:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รูปแบบกะ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย แายุ 18 - 30
- ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ลูกจ้างช่าง
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 ลูกจ้างบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ 18 - 30
- ปวช. ด้านบริหาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการ อาคาร SCADA ชั้น 1 ห้อง 102 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 - 20 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ