งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมผังเมืองภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ