งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่:
1 ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐาสตร์

2 ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ