งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน– ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่:
วรพล วานิชกุล

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้การดูแลของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนายช่าง สำนักงานธนานุเคราะห์
ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา

ตำแหน่งนายช่าง

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์ ชั้น ๔ อาคาร ๘ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน– ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ Http://www.pawn.co.th/ รับสมัครงาน-ประกาศผล/รับสมัครบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่งนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนายช่าง