งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เงินเดือน : 20,000-25,000 (บาท) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561

วันที่:
บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1.เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
2.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี (มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ)
3.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
4.มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
5.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
6.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดของงาน
- ควบคุมการทำงานเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกลงในบัญชี
- ความคุมดูแลและจัดการงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด เลขที่147 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา : 09.00 น. - 17.00 น.
เงินเดือน : 20,000-25,000 (บาท)
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ตามข้อตกลงของบริษัท อื่นๆ

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
1.หลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง ชุดสุภาพไม่สวมแว่น )
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.หนังสือรับรองประวัติการทำงาน
*สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561*

วิธิการสมัคร
สมารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ด ทเว้นตี้โฟรื จำกัด เลขที่ 174 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
หรือติดต่อ เรืออากาศตรี ศุภณัฐ สมนิล 086-5749676 (ผู้จัดการ)
น.ส.ชลดา ภู่น้อย 087-8392604 (ธุรการ)
โทร.02-001-5579 แฟลกส์ 02-001-5579
หรือ ทางอีเมล์ Guard_24@hotmail.com