งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัคร 9 - 25 เมษายน 2561

วันที่:
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอต้น (ม.3 ขึ้นไป)
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 25 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ