งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 9 - 18 เมษายน 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (รพ.หัวหิน)
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงนทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ