งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 เมษายน 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชา 217 ช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมอัตโนมัติ/วิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
มีคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

วิธีสมัคร: สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561