งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ระหว่างวันที่ 4 - 25 เมษายน 2561

วันที่:
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง)
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง
ระหว่างวันที่ 4 - 25 เมษายน 2561

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจรณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการพิมพ์สัมผัส ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการอาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี 299 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โ?ร 02-1047084,02-1047086

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ