งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2561

วันที่:
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
( เปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2561 - 17 พฤษภาคม 2561 )

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dbd.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ