งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ( เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 30 เมษายน 2561 )

วันที่:
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ( เปิดรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561 ) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา

2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dpo.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ