งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 11 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่:
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

2 ตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์(รายละเอียด File แนบ)
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ห้อง 504 ชั้น 5 ตึกวิจิตรหาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ