งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

วันที่:
1 เภสัชกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,920 หรือ 19,680 บาท

2 เทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

3 นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท

4 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท

5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2561