งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561

วันที่:
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศษสตร์ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ เคมี ชีวิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย และวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ