งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น เปิดรับสมัคร 21 - 29 มีนาคม 2561

วันที่:
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่งเจ้าหน้าทีประกันสังคม รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีประกันสังคม
จำนวน 2 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 9400 บาท + ค่าครองชีพรายเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 21 - 29 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ