งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2561

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่งตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,300 บาท
- นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,300 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2561

ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ)