งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรีจำนวน 16 อัตรา

วันที่:
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.thaipost.com
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561