งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

รับสมัครน้องที่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

วันที่:
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี รับสมัครน้องที่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทำงานเป็นลูกจ้างเหมาที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSSC) ช่วงทดลองงาน 3 เดือน เดือนละ 15000 บาท หลังจากนั้นเดือนละ 20000 บาท หากใช้งานภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อด่วนที่ พี่จุ๋ม 0816589162