งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 225 อัตรา เปิดรับสมัคร 23มี.ค. - 5 เม.ย.61

วันที่:
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ