งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

รับสมัครงาน

วันที่:

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความขยัน อดทน ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฎิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- หยุดวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เวลาทำการ 09.00-18.00น.)
- ประกันสังคม
- OT (ขึ้นอยู่กับหน้างาน)
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายแรงงาน
หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา