งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 7000 - 9000 บาท หยุดเสาร์ - อาทิตย์

วันที่:

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 50ปี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้าน
(ถ้าเป็นคนในพื้นที่โคราชหรือจังหวัดใกล้เคียง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- หยุดวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เวลาทำการ 09.00-18.00น.)
- ประกันสังคม
- OT (ขึ้นอยู้กับหน้างาน)
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายแรงงาน
หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา