งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

นักศึกษาฝึกงาน

วันที่:
ลักษณะงาน
- คีย์ข้อมูล
- จัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-เป็นนักเรียน นักศึกษา นิสิต (สาขาที่เกีี่ยวข้อง)
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี มีใจบริการ