งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

รับสมัครOperation Manager for Fundraising Team

วันที่:
#ประกาศรับสมัครงาน
Operation Manager for Fundraising Team

บริหารจัดการเจ้าหน้าที่จัดหาสถานที่และงบประมาณของสถานที่ระดมทุน จัดการอบรมและฝึกฝนทักษะที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ระดมทุน รวมทั้งรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ระดมทุนในทีม

#คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ การตลาด สื่อสารองค์กร หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2-3 ปีในด้านบริหารการระดมทุน งานขาย งานการตลาด งานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และทรัพยากรมนุษย์
• มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• ความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
• มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์
• มีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

#รายได้และอื่นๆ
• ผลตอบแทนต่อเดือน (เริ่มต้น 30,000 – 45,000 บาท)
• มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
• ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ
• ประกันสุขภาพ AIA
• ประกันชีวิต
• ประกันสังคม

#สมัครงาน ติดต่อคุณวุ้นเส้น 065-5091856
ส่งประวัติการทำงานมาที่ naphatchanok.pl@prtr.com
Line ID : ceo.07