งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครข้าราชการ 10 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2561

วันที่:
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
รับสมัครข้าราชการ 10 อัตรา ดังนี้
- นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านกฎหมาย 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
สอบผ่านภาค ก ของกพ.

- นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
สอบผ่านภาค ก ของกพ.

- นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
สอบผ่านภาค ก ของกพ.

รับสมัครออนไลน์ https://rlpd.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2561
รายละเอียด http://www.rlpd.go.th/rlpdn…/images/rlpd_6/2561/9.3.2561.pdf