งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 -20 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

วิธีสัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 8 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ