งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 8 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1 ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน หน่วยที่ 1
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน หน่วยที่ 2
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 สาขาวิชาการบัญชี

3 ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน หน่วยที่ 3
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน

4 ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน หน่วยที่ 4
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สมัครทางเว็บไซต์ : boi.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ