งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

วันที่:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ