งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์( อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร http://www.smartteen.net/main/index.php?mode=maincontent&group=94&id=1081&date_start=&date_end= )