งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ด่วน!!

วันที่:
คุณสมบัติ
1.เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Network
3.ดูและและตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย
4.สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.เงินเดือน 15,000 บาท