งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน เงินเดือน 18,750 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การจัดการทั่วไป

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ ทาง E-mail : hrslf@studentloan.or.th หรือทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 - 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ