งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แกไฟฟ้าขัดข้อง) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)
จำนวน 2 อัตรา (นครสวรรค์,ลพบุรี)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12000 บาท
คุณสมบัติ ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ