งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรกจำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)(ชลบุรี,นครนายก,นครปฐม,บึงกาฬ,พังงา,พิษณุโลก,ภูเก็ต,แม่ฮ่องสอน,มุกดาหาร,ลพบุรี,เลย,อ่างทอง,อุดรธานี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2 ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) (นครพนม,อำนาจเจริญ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ลพบุรี)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : http://m-society.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ