งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับต้น) 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับต้น)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับต้น)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 9400 + ค่าครองชีพ 2000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาบัญชี การขายหรือการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ