งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันที่:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

สมัครทาง Website https://djop.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สมัครทางเว็บไซต์ : File แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ